อันตรายจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว

น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วของเสียอันตรายอยู่ใกล้กว่าที่คิด

การใช้น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำมันเครื่องทั้งที่ถูกใช้ไปในยานพาหนะอุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นๆ ทำให้เกิดน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก โดยมีปริมาณกว่า 230 ล้านลิตรต่อปี

น้ำมันหล่อลื่นที่เราใช้อยู่จะประกอบด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และสารเพิ่มคุณภาพ เมื่อน้ำมันหล่นลื่นถูกใช้งานแล้ว คุณสมบัติของสารประกอบที่มีอยู่ในน้ำมันหล่อลื่นจะเปลี่ยนไป น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมคุณภาพเหล่านี้ประกอบด้วยสารอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอน สารตัวทำละลาย โลหะหนัก ฯลฯ การถ่ายเททิ้งและกำจัดอย่างไม่ถูกวิธีจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช และมนุษย์

น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วก่อพิษภัยให้คุณมากกว่าที่มองเห็น

 • หากต้องสัมผัสน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเป็นประจำ ผิวแห้งจะแห้งแตก ระคายเคืองเป็นผื่นแดง เนื่องจากน้ำมันจะไปชะล้างไขมันธรรมชาติออกจากผิวหนัง ทำให้เกิดการติดเชื้อและการแพ้ได้ง่าย
 • หากสูดดมรับไอละอองน้ำมันหล่อลื่น ในขณะมีการใช้งานของเครื่องยนต์ จะเกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ง่วงนอน ระคายเคืองต่อหลอมลมและปอด
 • หากรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีน้ำมันหล่อลื่นปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย สารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันหล่อลื่นจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ ปวดท้องและท้องเสีย

น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วอันตรายจากการจัดเก็บและกำจัดไม่ถูกวิธี

 • การทิ้งน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วลงท่อน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำ เป็นการทำลายระบบนิเวศน์วิทยาในแหล่งน้ำ เพราะน้ำมันจะลอยตัวและรวมตัวกันบนผิวน้ำกั้นไม่ให้ออกซิเจนและแสงอาทิตย์ผ่านไปได้ เป็นการทำลายแหล่งอาหาร การวางไข่ของสัตว์น้ำ และทำลายทัศนียภาพที่ดี
 • การเก็บหรือทิ้งน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและภาชนะบรรจุอย่างไม่ถูกวิธี ทำให้น้ำมันหล่อลื่นเกิดการรั่วไหลลงดิน พื้นดินบริเวณนั้นเสียคุณค่าในการเพาะปลูก และถ้าซึมลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน จะทำให้น้ำมีกลิ่นเหม็นไม่เหมาะแก่การบริโภคและใช้สอย
 • การเผาน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วและภาชนะบรรจุ ทำให้เกิดไอ ควันพิษที่มีโลหะหนัก และออกไซด์ของโลหะฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ เหล่านี้คือผลเสียที่เกิดจากการกำจัดไม่ถูกวิธี

ร่วมแก้ไขด้วยมือของเราทุกคน

 • อย่าทิ้งน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วและภาชนะบรรจุปะปนไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป
 • อย่าเผา ฝังดินหรือทิ้งน้ำมันหล่อลื่นลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ
 • จัดสร้างบ่อดักน้ำมันบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายเทน้ำมันหล่อลื่นและซ่อมเครื่องยนต์
 • จัดให้มีภาชนะที่เหมาะสมเพื่อรองรับน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว เพื่อรอการเก็บรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกวิธี
 • รับคืนหรือรับซื้อคืนภาชนะบรรจุน้ำมันหล่อลื่น เก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการนำมาบรรจุน้ำมันปลอมปน
 • แนะนำลูกค้าให้ร่วมมือกันในการจัดเก็บและกำจัดน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วอย่างถูกวิธี

 

กรมควบคุมมลพิษ  http://www.pcd.go.th/Info_serv/haz_lubri.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *